مخزن شوی p.6121

قابل نصب روی شاسی های 6 تن و 8 تن

حجم مخزن آب تمیز : 3800 لیتر

حجم مخزن آب کثیف : 2000 لیتر

جنس مخزن آب به درخواست خریدار ST37-stainless steel - گالوانیزه

مجهز به نردبان جانبی برای عملیات بازرسی

مجهز به نازل دوار ستاره ای جهت شستشوی داخل مخزن

مجهز به سه ردیف نازل آبپاش شستشوی بیرون مخزن

درب مخزن شستشوی آلومینیوم کرکره ای با قابلیت نصب موتور برقی

سیستم گاری بردار مخازن از 120 تا 1100 لیتری

پمپ دستگاه پیستونی فشار قوی

مجهز به هوزریل 20 متری با شیلنگ فشار قوی

مجهز به مکانیزم کارواش جهت شستشوی درختان - مخازن بصورت دستی و ...

امکان نصب مکانیزم جدول شوی با موتور مجزا

امکان نصب مکانیزم خیابان شوی با موتور مجزا

مجهز به چراغهای هشدار دهنده و علائم حین کار

رنگ آمیزی استاندارد با رنگ خودرویی

پمپ تخلیه مکش آب کثیف به داخل مخزن
دیگر محصولات مخزن شوی

 

مخزن شوی p.6121

<p><span style="font-size: 14pt;">قابل نصب روی شاسی های 6 تن و 8 تن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب تمیز : 3800 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب کثیف : 2000 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">جنس مخزن آب به درخواست خریدار ST37-stainless steel - گالوانیزه</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به نردبان جانبی برای عملیات بازرسی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به نازل دوار ستاره ای جهت شستشوی داخل مخزن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به سه ردیف نازل آبپاش شستشوی بیرون مخزن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">درب مخزن شستشوی آلومینیوم کرکره ای با قابلیت نصب موتور برقی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">سیستم گاری بردار مخازن از 120 تا 1100 لیتری</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">پمپ دستگاه پیستونی فشار قوی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به هوزریل 20 متری با شیلنگ فشار قوی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم کارواش جهت شستشوی درختان - مخازن بصورت دستی و ...</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم جدول شوی با موتور مجزا</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم خیابان شوی با موتور مجزا</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغهای هشدار دهنده و علائم حین کار</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">رنگ آمیزی استاندارد با رنگ خودرویی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">پمپ تخلیه مکش آب کثیف به داخل مخزن</span></p>

تماس در ارتباط با این محصول