مخزن شوی p.6121

قابل نصب روی شاسی های 6 تن و 8 تن

حجم مخزن آب تمیز : 3800 لیتر

حجم مخزن آب کثیف : 2000 لیتر

جنس مخزن آب به درخواست خریدار ST37-stainless steel - گالوانیزه

مجهز به نردبان جانبی برای عملیات بازرسی

مجهز به نازل دوار ستاره ای جهت شستشوی داخل مخزن

مجهز به سه ردیف نازل آبپاش شستشوی بیرون مخزن

درب مخزن شستشوی آلومینیوم کرکره ای با قابلیت نصب موتور برقی

سیستم گاری بردار مخازن از 120 تا 1100 لیتری

پمپ دستگاه پیستونی فشار قوی

مجهز به هوزریل 20 متری با شیلنگ فشار قوی

مجهز به مکانیزم کارواش جهت شستشوی درختان - مخازن بصورت دستی و ...

امکان نصب مکانیزم جدول شوی با موتور مجزا

امکان نصب مکانیزم خیابان شوی با موتور مجزا

مجهز به چراغهای هشدار دهنده و علائم حین کار

رنگ آمیزی استاندارد با رنگ خودرویی

پمپ تخلیه مکش آب کثیف به داخل مخزن
دیگر محصولات حمل زباله

 

حمل زباله ایسوزو 5.2 تن p.511

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 5.2 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 6050 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 1900 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2400 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 5 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 0.7 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 120 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس 12 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله ایسوزو 6 و 8 تن p.611

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 7545 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2180 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2460 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 1.1 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 14 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله ایسوزو 8 تن p.812

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 7100 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2200 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2400 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 8 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 1.1 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 14 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله خاور p.811

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی خاور 608 و 808 LP (باری) و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 7145 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2325 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2745 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 8 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 1.2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 210 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 14 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله ایسوزو 6 و 8 تن p.711

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong><br /></strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 7545 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2180 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2360 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 7 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 1.1 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 14 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان و ملودی<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آب بند<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به سیستم ایمنی و هشدار دهنده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله بنز آتکو p.1811

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی بنز آتکو و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین طول : 9420 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 3500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 14 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 20 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله بنز 1924 p.1813

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 9830 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2480 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 3500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 16 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 20 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آب بند</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله کاویان p.1812

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی کاویان و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 9830 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 3500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 16 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 20 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای سیستم هیدرولیکی جهت تخلیه مخازن زباله<br style="font-size: 12pt;" /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده و چراغ تکی<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله<br /></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله نیسان p411

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب بر روی نیسان و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 4800 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 1780 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2350 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 4 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دریچه بارگیری : 4 عدد طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آب بند</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">شافت جک کرم و سیلندر های جک از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">تخلیه زباله به روش کمپرسی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به ملودی و سیستم هشدار دهنده</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">طراحی شده جهت حمل زباله های خانگی</span></li> </ul>

حمل زباله بغل بارگیری p.512

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 5.2 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 5100 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 1900 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2430 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 5 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 150 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 12 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">بارگیری از طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از PTO</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آب بند</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله مینی پک p.412

<p><span style="font-size: 14pt;">قابل نصب روی شاسی نیسان</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 5 متر مکعب</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">جنس مخزن بسته به سفارش مشتری از نوع کربن استیل یا استنلس با ضخامت 3 و 4</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به 2 عدد پایه جک هیدرولیکی جهت تخلیه و کاهش فشار به اکسل عقب</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">بیشترین طول دستگاه 5300 میلیمتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">بیشترین عرض دستگاه 1650 میلیمتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">بیشترین ارتفاع دستگاه 2200 میلیمتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">رنگ آمیزی استاندارد با رنگ خودرویی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">اتصالات هیدرولیک از نوع مرغوب</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به بالابر جهت تخلیه مخازن تا حجم 1100 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع لبه بارگیری 1400 میلیمتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آببند</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به سیستم ملودی و سیستم هشدار دهنده</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">تحریک دستگاه به صورت دستی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">شیلنگها از نوع دولا سیم</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از PTO</span></p>

مخزن شوی p.6121

<p><span style="font-size: 14pt;">قابل نصب روی شاسی های 6 تن و 8 تن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب تمیز : 3800 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب کثیف : 2000 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">جنس مخزن آب به درخواست خریدار ST37-stainless steel - گالوانیزه</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به نردبان جانبی برای عملیات بازرسی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به نازل دوار ستاره ای جهت شستشوی داخل مخزن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به سه ردیف نازل آبپاش شستشوی بیرون مخزن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">درب مخزن شستشوی آلومینیوم کرکره ای با قابلیت نصب موتور برقی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">سیستم گاری بردار مخازن از 120 تا 1100 لیتری</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">پمپ دستگاه پیستونی فشار قوی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به هوزریل 20 متری با شیلنگ فشار قوی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم کارواش جهت شستشوی درختان - مخازن بصورت دستی و ...</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم جدول شوی با موتور مجزا</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم خیابان شوی با موتور مجزا</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغهای هشدار دهنده و علائم حین کار</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">رنگ آمیزی استاندارد با رنگ خودرویی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">پمپ تخلیه مکش آب کثیف به داخل مخزن</span></p>

تماس در ارتباط با این محصول