جاروب خیابانی p.661

قابل نصب روی شاسی های 6 تن و 8 تن

نوع موتور پرکینز 6 سیلندر

حجم مخزن خاکروبه 6 متر مکعب

جنس مخزن خاکروبه ST37

مخزن آب 1200 لیتر

جنس مخزن آب ST37

مخزن گازوئیل ST37

عرض کارکرد 2200 میلیمتر

جنس برس عرضی پلی آمید

پمپ آب از نوع حلزونی

فشار کاری پمپ : 2 بار

دبی خروجی : 10 لیتر

علائم ایمنی : چراغ گردان - چشمک زن - برچسب خطر

پمپ هیدرولیک : دنده ای 17 لیتری

کمپرسور : 120 لیتری از نوع مرغوب
دیگر محصولات جاروب خیابانی

 

جاروب خیابانی ایسوزو P.662

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 تن تا 10 تن و شاسی های همردیف</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن خاکروبه : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1400 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع فن : گریز از مرکز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور : پرکینز 6 سیلندر با توان 130</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ هیدرولیک : دنده ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">منبع تغذیه سیستم پنوماتیک توسط پمپ باد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ آب : حلزونی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تعداد نازل های آب پاش : 14 عدد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 2 عدد برس عمودی بشقابی در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد برس عرضی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای سیستم هشدار دهنده همراه با چراغ گردان و چراغ کار در شب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سرعت خودرو هنگام کار کردن : 10 تا 20 کیلومتر بر ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کنترل مکانیزم ها از داخل کابین</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ویژگی ها</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">انتقال خروجی هوای مخزن به جلوی برس عرضی</span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد نازل آب در کانال خروجی هوا</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به زاپاس بند در انتهای دسنگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب سپر عقب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد جک پنوماتیک جهت بالا بردن هودهای مکش</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش طول پروانه موتور و حذف تسمه پروانه از سیستم</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش ابعاد رادیاتور جهت جلوگیری از گرم کردن موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای جعبه مجزا جهت نصب کلیه کلیدهای برق، پنوماتیک و ... در کنار دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارکرد پمپ آب توسط هیدرو موتور</span></li> </ul>

جاروب خیابانی خاورP.662

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی خاور و شاسی های همردیف</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن خاکروبه : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1400 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع فن : گریز از مرکز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور : پرکینز 6 سیلندر با توان 130</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ هیدرولیک : دنده ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">منبع تغذیه سیستم پنوماتیک توسط پمپ باد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ آب : حلزونی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تعداد نازل های آب پاش : 14 عدد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 2 عدد برس عمودی بشقابی در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد برس عرضی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای سیستم هشدار دهنده همراه با چراغ گردان و چراغ کار در شب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سرعت خودرو هنگام کار کردن : 10 تا 20 کیلومتر بر ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کنترل مکانیزم ها از داخل کابین</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ویژگی ها</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">انتقال خروجی هوای مخزن به جلوی برس عرضی</span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد نازل آب در کانال خروجی هوا</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به زاپاس بند در انتهای دسنگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب سپر عقب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد جک پنوماتیک جهت بالا بردن هودهای مکش</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش طول پروانه موتور و حذف تسمه پروانه از سیستم</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش ابعاد رادیاتور جهت جلوگیری از گرم کردن موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای جعبه مجزا جهت نصب کلیه کلیدهای برق، پنوماتیک و ... در کنار دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارکرد پمپ آب توسط هیدرو موتور</span></li> </ul>

جاروب خیابانی P.663

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو و شاسی های با ظرفیت 6 تا 8 تن<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن خاکروبه : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1500 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع فن : گریز از مرکز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور : پرکینز 6 سیلندر مدل 1006 با توان  130(hp) در 2700 (rpm)<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کمپرسور باد : 120 لیتری اروپایی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ آب : حلزونی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 2 عدد برس عمودی بشقابی در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کنترل مکانیزم ها از داخل کابین</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قتبلیت نصب دوربین مدار بسته جهت کنترل عقب دستگاه از داخل کابین</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای سیستم هشدار دهنده همراه با چراغ گردان و چراغ کار در شب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سرعت خودرو هنگام کار کردن : 10 تا 30 کیلومتر بر ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به سیستم کارواش (پمپ پیستونی - هوزریل - گان دستی 20-متر شیلنگ فشار قوی)</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ویژگی ها</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال خروجی هوای مخزن از کنار دیواره های مخزن خاکروبه و جلوی برس عرضی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به نازل های آب کاردکی در خروجی هوا جهت جلوگیری از پخش خاک<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارکرد پمپهای آب (حلزونی و پیستونی توسط هیدروموتور)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای جعبه مجزا جهت نصب کلیه کلیدهای برق، پنوماتیک و ... <br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض مفید عملیاتی در هنگام کار 2200 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عملکرد هودهای مکش با دو عدد جک پنوماتیک</span></li> </ul>

جاروب خیابانی p.661

<p>قابل نصب روی شاسی های 6 تن و 8 تن</p> <p>نوع موتور پرکینز 6 سیلندر</p> <p>حجم مخزن خاکروبه 6 متر مکعب</p> <p>جنس مخزن خاکروبه ST37</p> <p>مخزن آب 1200 لیتر</p> <p>جنس مخزن آب ST37</p> <p>مخزن گازوئیل ST37</p> <p>عرض کارکرد 2200 میلیمتر</p> <p>جنس برس عرضی پلی آمید</p> <p>پمپ آب از نوع حلزونی</p> <p>فشار کاری پمپ : 2 بار</p> <p>دبی خروجی : 10 لیتر</p> <p>علائم ایمنی : چراغ گردان - چشمک زن - برچسب خطر</p> <p>پمپ هیدرولیک : دنده ای 17 لیتری</p> <p>کمپرسور : 120 لیتری از نوع مرغوب</p>

جاروب خیابانی p.664

<p>قابل نصب روی شاسی های 6 تن تا 10 تن</p> <p>نوع فن گریز از مرکز</p> <p>نازل های آب پاش از جنس اسننلس استیل و پاشش آب بصورت کاردکی</p> <p>موتور با برند پرکینز 6 سیلندر با توان 130HP 2700 RPM</p> <p>مجهز به سیستم فیلتراسیون (غبارگیر)</p> <p>دمش دستگاه به صورت چرخشی جهت بالا بردن راندمان</p> <p>مخزن آب دستگاه از ورق گالوانیزه با ظرفیت 1200 لیتری</p> <p>مجهز به مکانیزم واندرهوز با عملکرد جک پنوماتیک</p> <p>با بردن اتاق جاروب و تخلیه مخزن خاکروبه توسط 2 عدد جک هیدرولیک جهت با بردن سیستم ایمنی</p> <p>پمپ آب پیستونی قابل تنظیم تا 45 بار فشار و کوبل شده با هیدروموتور</p> <p>مجهز به 2 عدد برس عمودی با مکانیزم افقی</p> <p>نصب رادیاتور به ابعاد 85*81 سانتیمتر و یا رادیاتور آلومینیومی جهت جلوگیری از گرم کردن موتور</p> <p>قابلیت نصب دوربین مداربسته جهت کنترل عقب دستگاه</p> <p>عملکرد هودهای مکش با 2 عدد جک پنوماتیک</p> <p>کنترل مکانیزم از داخل کابین</p> <p>حجم مخزن خاکروبه 6 متر مکعب</p> <p>مجهز به زاپاس بند در انتهای دستگاه</p> <p>مجهز به برس عرضی با قابلیت تنظیم شش حالته</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>

تماس در ارتباط با این محصول