محصولات

جدول شوی و خیابان شوی خاور p.541

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی خاور و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 6240 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2400 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2520 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 4500 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع برس شستشو : 500 میلی متر<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور جانبی : 14 اسب بخار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حداکثر سرعت خودرو به هنگام شستشو : 20 کیلومتر در ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قطر برس : 650 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال نیرو از موتور جانبی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قابلیت شستشوی جداول و گارد ریل ها ، خیابان و معابر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارواش جهت شستشوی دیوار و تابلوها</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی درختان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آبیاری فضای سبز</span></li> </ul>

جدول شوی و خیابان شوی خاور p.542

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی خاور و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 5500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2090 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2750 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 5000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع برس شستشو : 500 میلی متر<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور جانبی : 14 اسب بخار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حداکثر سرعت خودرو به هنگام شستشو : 10 کیلومتر در ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قطر برس : 500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال نیرو از موتور جانبی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قابلیت شستشوی جداول و گارد ریل ها ، خیابان و معابر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی خیابان به صورت جت پاش و مه پاش</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارواش جهت شستشوی دیوار و تابلوها</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی درختان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آبیاری فضای سبز</span></li> </ul>

 خیابان شوی ایسوزو p.442

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 6500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2170 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2300 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 4000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قابلیت شستشوی خیابان و معابر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی درختان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آبیاری فضای سبز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای اتاقک پمپ و موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دو عدد درب کرکره</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو خروجی شیر 2.5 اینچ در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک دستگاه هوزریل مناسب با 20 متر شیلنگ 1 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ و موتور با 3ه عدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک دستگاه موتور 4 سیلندر با توان 20 اسب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دو عدد نازل آب پاش نصب در طرفین خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به افشانک های آب در جلوی خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دریچه منهول و حوزچه لجن گیر در زیر مخزن </span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به چراغ گردان و چراغهای ایمنی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به سنسور نشان دهنده آب مخزن</span></li> </ul>

خیابان شوی بنز 1924 p.1045

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8180 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2890 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تانکر آب با ظرفیت 10000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع مخزن طرح کالابرس</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تعبیه 5 عدد موجگیر با ورق گالوانیزه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به اتاقک پمپ و موتور مجزا</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای درب کره کره جهت محافظت از پمپ و موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب چراغ LED در داخل اتاقک پمپ و چراغ چشمک زن به طول یک متر در انتهای خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب سنسور LED جهت نشان دادن سطح آب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب پمپ روبین با خروج 4 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به زاپاس بند در انتهای دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب پمپ مجزا (جدا از پمپ روبین) جهت مکش آب از کانال و چاه تا ارتفاع 6 متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به نردبان جهت دسترسی به بالای مخزن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب لوله سرریز آب بصورتی که آب بر روی شاسی و بنده تانکر نریزد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب آب باپش در انتهای دستگاه جهت کارهای عمرانی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به مکانیزم خیابان شوی با افشانک های آب و دو مدل نازل آب پاش بصورت جت پاش و کاردکی در جلوی خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب آبگیر بالای تانکر</span></li> </ul>

خیابان شوی بنز 1924 p.1044

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی بنز 1024 و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8420 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 4347 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 10000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قابلیت شستشوی خیابان و معابر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی درختان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آبیاری فضای سبز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به افشانک های آب در جلوی خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دو عدد نازل آب پاش نصب در طرفین خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ و موتور با 3 عدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک دستگاه موتور 4 سیلندر با توان 20 اسب و 4000 دور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دریچه آدم رو با قفل مناسب و لوله سر ریز آب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو خروجی شیر 2.5 اینچ در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد شیر 2.5 اینچ جهت آبگیری</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک دستگاه هوزریل مناسب با 20 متر شیلنگ 1 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به چراغ گردان و چراغهای ایمنی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به سنسور نشان دهنده آب مخزن</span></li> </ul>