محصولات

جاروب خیابانی ایسوزو P.662

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 تن تا 10 تن و شاسی های همردیف</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن خاکروبه : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1400 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع فن : گریز از مرکز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور : پرکینز 6 سیلندر با توان 130</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ هیدرولیک : دنده ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">منبع تغذیه سیستم پنوماتیک توسط پمپ باد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ آب : حلزونی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تعداد نازل های آب پاش : 14 عدد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 2 عدد برس عمودی بشقابی در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد برس عرضی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای سیستم هشدار دهنده همراه با چراغ گردان و چراغ کار در شب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سرعت خودرو هنگام کار کردن : 10 تا 20 کیلومتر بر ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کنترل مکانیزم ها از داخل کابین</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ویژگی ها</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">انتقال خروجی هوای مخزن به جلوی برس عرضی</span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد نازل آب در کانال خروجی هوا</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به زاپاس بند در انتهای دسنگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب سپر عقب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد جک پنوماتیک جهت بالا بردن هودهای مکش</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش طول پروانه موتور و حذف تسمه پروانه از سیستم</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش ابعاد رادیاتور جهت جلوگیری از گرم کردن موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای جعبه مجزا جهت نصب کلیه کلیدهای برق، پنوماتیک و ... در کنار دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارکرد پمپ آب توسط هیدرو موتور</span></li> </ul>

جاروب خیابانی خاورP.662

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی خاور و شاسی های همردیف</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن خاکروبه : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1400 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع فن : گریز از مرکز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور : پرکینز 6 سیلندر با توان 130</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ هیدرولیک : دنده ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">منبع تغذیه سیستم پنوماتیک توسط پمپ باد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ آب : حلزونی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تعداد نازل های آب پاش : 14 عدد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 2 عدد برس عمودی بشقابی در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد برس عرضی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای سیستم هشدار دهنده همراه با چراغ گردان و چراغ کار در شب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سرعت خودرو هنگام کار کردن : 10 تا 20 کیلومتر بر ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کنترل مکانیزم ها از داخل کابین</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ویژگی ها</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">انتقال خروجی هوای مخزن به جلوی برس عرضی</span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد نازل آب در کانال خروجی هوا</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به زاپاس بند در انتهای دسنگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب سپر عقب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد جک پنوماتیک جهت بالا بردن هودهای مکش</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش طول پروانه موتور و حذف تسمه پروانه از سیستم</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش ابعاد رادیاتور جهت جلوگیری از گرم کردن موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای جعبه مجزا جهت نصب کلیه کلیدهای برق، پنوماتیک و ... در کنار دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارکرد پمپ آب توسط هیدرو موتور</span></li> </ul>

جاروب خیابانی P.663

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو و شاسی های با ظرفیت 6 تا 8 تن<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن خاکروبه : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1500 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع فن : گریز از مرکز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور : پرکینز 6 سیلندر مدل 1006 با توان  130(hp) در 2700 (rpm)<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کمپرسور باد : 120 لیتری اروپایی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ آب : حلزونی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 2 عدد برس عمودی بشقابی در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کنترل مکانیزم ها از داخل کابین</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قتبلیت نصب دوربین مدار بسته جهت کنترل عقب دستگاه از داخل کابین</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای سیستم هشدار دهنده همراه با چراغ گردان و چراغ کار در شب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سرعت خودرو هنگام کار کردن : 10 تا 30 کیلومتر بر ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به سیستم کارواش (پمپ پیستونی - هوزریل - گان دستی 20-متر شیلنگ فشار قوی)</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ویژگی ها</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال خروجی هوای مخزن از کنار دیواره های مخزن خاکروبه و جلوی برس عرضی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به نازل های آب کاردکی در خروجی هوا جهت جلوگیری از پخش خاک<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارکرد پمپهای آب (حلزونی و پیستونی توسط هیدروموتور)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای جعبه مجزا جهت نصب کلیه کلیدهای برق، پنوماتیک و ... <br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض مفید عملیاتی در هنگام کار 2200 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عملکرد هودهای مکش با دو عدد جک پنوماتیک</span></li> </ul>

جاروب خیابانی p.661

<p>قابل نصب روی شاسی های 6 تن و 8 تن</p> <p>نوع موتور پرکینز 6 سیلندر</p> <p>حجم مخزن خاکروبه 6 متر مکعب</p> <p>جنس مخزن خاکروبه ST37</p> <p>مخزن آب 1200 لیتر</p> <p>جنس مخزن آب ST37</p> <p>مخزن گازوئیل ST37</p> <p>عرض کارکرد 2200 میلیمتر</p> <p>جنس برس عرضی پلی آمید</p> <p>پمپ آب از نوع حلزونی</p> <p>فشار کاری پمپ : 2 بار</p> <p>دبی خروجی : 10 لیتر</p> <p>علائم ایمنی : چراغ گردان - چشمک زن - برچسب خطر</p> <p>پمپ هیدرولیک : دنده ای 17 لیتری</p> <p>کمپرسور : 120 لیتری از نوع مرغوب</p>

جاروب خیابانی p.664

<p>قابل نصب روی شاسی های 6 تن تا 10 تن</p> <p>نوع فن گریز از مرکز</p> <p>نازل های آب پاش از جنس اسننلس استیل و پاشش آب بصورت کاردکی</p> <p>موتور با برند پرکینز 6 سیلندر با توان 130HP 2700 RPM</p> <p>مجهز به سیستم فیلتراسیون (غبارگیر)</p> <p>دمش دستگاه به صورت چرخشی جهت بالا بردن راندمان</p> <p>مخزن آب دستگاه از ورق گالوانیزه با ظرفیت 1200 لیتری</p> <p>مجهز به مکانیزم واندرهوز با عملکرد جک پنوماتیک</p> <p>با بردن اتاق جاروب و تخلیه مخزن خاکروبه توسط 2 عدد جک هیدرولیک جهت با بردن سیستم ایمنی</p> <p>پمپ آب پیستونی قابل تنظیم تا 45 بار فشار و کوبل شده با هیدروموتور</p> <p>مجهز به 2 عدد برس عمودی با مکانیزم افقی</p> <p>نصب رادیاتور به ابعاد 85*81 سانتیمتر و یا رادیاتور آلومینیومی جهت جلوگیری از گرم کردن موتور</p> <p>قابلیت نصب دوربین مداربسته جهت کنترل عقب دستگاه</p> <p>عملکرد هودهای مکش با 2 عدد جک پنوماتیک</p> <p>کنترل مکانیزم از داخل کابین</p> <p>حجم مخزن خاکروبه 6 متر مکعب</p> <p>مجهز به زاپاس بند در انتهای دستگاه</p> <p>مجهز به برس عرضی با قابلیت تنظیم شش حالته</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>