محصولات

مخزن شوی p.6121

<p><span style="font-size: 14pt;">قابل نصب روی شاسی های 6 تن و 8 تن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب تمیز : 3800 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب کثیف : 2000 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">جنس مخزن آب به درخواست خریدار ST37-stainless steel - گالوانیزه</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به نردبان جانبی برای عملیات بازرسی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به نازل دوار ستاره ای جهت شستشوی داخل مخزن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به سه ردیف نازل آبپاش شستشوی بیرون مخزن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">درب مخزن شستشوی آلومینیوم کرکره ای با قابلیت نصب موتور برقی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">سیستم گاری بردار مخازن از 120 تا 1100 لیتری</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">پمپ دستگاه پیستونی فشار قوی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به هوزریل 20 متری با شیلنگ فشار قوی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم کارواش جهت شستشوی درختان - مخازن بصورت دستی و ...</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم جدول شوی با موتور مجزا</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم خیابان شوی با موتور مجزا</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغهای هشدار دهنده و علائم حین کار</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">رنگ آمیزی استاندارد با رنگ خودرویی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">پمپ تخلیه مکش آب کثیف به داخل مخزن</span></p>