شهردار جدید تهران محمد علی نجفی خواهد بود

19 مرداد، 1396

با انتخاب اعضای شورای شهر تهران، محمد علی نجفی به عنوان شهردار کلان شهر تهران، انتخاب شد.


نجفی یکی از برجسته ترین مدیران اصلاح طلب و از بنیان گذاران حزب کارگزاران سازندگی است. او استاد دانشگاه و عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری است. همچنین سرپرستی وزرات علوم را نیز در کارنامه خود دارد. وی عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف می باشد و در دولت های قبلی سمت هایی همچون وزارت آموزش و پرورش، ریاست سازمان برنامه و بودجه، معاونت ریاست جمهوری را داشته است.

از هفت نفر نامزدی که اصلاح طلبان برای تصدی شهرداری تهران معرفی کرده بودند، شش نفر انصراف دادند و در پی آن آقای محمد علی نجفی با 21 رای اعضای شورای شهر، انتخاب شد.