ایران و ماشین سازی رنوی فرانسه قرارداد تولید خودروی رنو را با وجود تحریمهای جدید آمریکا امضا کردند.

16 مرداد، 1396

شرکت اتومبیل سازی رنوی فرانسه با امضای قرارداد چند میلیون دلاری در روز دوشنبه در تهران، با تولید بیشتر خودرو در ایران موافقت نمود. این درحالی است که تنها چند روز از تصویب تحریمهای جدید ترامپ علیه ایران میگذرد.

قراردادی به مبلغ 780 میلیون دلار برای ساخت 150,000 خودرو در سال. این قرارداد بزرگترین قرارداد در زمینه ساخت خودرو در تاریخ ایران است. این برای دولت دکتر حسن روحانی یک موفقیت بزرگ به حساب می آید. همانطور که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری برای احیای اقتصادی که از جانب تحریم های آمریکا آسیب دیده، قسم یاد کرد.

با وجود تحریم های موشکی جدید، جمهوری اسلامی ایران، به طور فزاینده ای سرمایه گذاران خارجی را جذب میکند.